மத்திய அரசே! தடுப்பூசிகளுக்கான Patent Right- ஐ ரத்து செய்!

1 comment

    • Sakthi on April 26, 2021 at 11:44 am
    • Reply

    தொழிலாளி வர்க்கத்தின் போர்க்குரலாக புதிய தொழிலாளி இனையப்பத்திரிக்கை உள்ளது. தோழர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.